Slovenija

Znamenitosti

Slovenija je zemlja prilika i bezbrižnog života.

Slovenija je takođe poznata kao zemlja šuma. Više od 56% Slovenije je pod šumama, što je svrstava među tri najšumovitije zemlje u Evropi.

Postojnska jama je mreža od više od 20 kilometara tunela, galerija i dvorana. To je najveća klasićna pećina u Evropi. U pećini su šine gde mini voz prevozi posetioce.

Pastirska naselja na Velikoj planini

Velika planina je planina u podnožju Kamniških Alpa, gde se nalaze najbolje očuvana pastirska naselja u Evropi. Na Velikoj planini ima oko 140 kolibi i sve su građene po planovima naših dalekih predaka.

Slovenija je jedina zemlja na svetu koja ima u svom imenu reč "ljubav". Feel LOVE, feel SLOVEnija.

Slovenija se može pohvaliti sa 87 termalnih izvora, 15 prirodnih termalnih vrućih izvora vode, blagotvornosti mora i planinskog vazduha, slanom vodom i blatom, terapijskim tretmanima i jedinstvene mineralne vode za piće. Sve to bogatstvo prirodnih resursa je deo tradicije luksuznog spa turizma.

Slovenija je puna lepih, veličanstvenih dvoraca. Najlepši i najpoznatiji dvorci se nalaze u Ptuju, Podsredi, Ljubljani, na Bledu, u Celju, Velenju i Brežicama.

Slovenija euro koristi kao jedinstvenu valutu.

U većini ovih krajeva pleše se polka kao nacionalni ples.

Od poznatijih slovenskih jela su ajdovi žganci i kolač 'potica' , u susjednom Žumberku poznat kao povitica (žumberački kruh), napunjen kremom od oraha, sira ili drugog, zarolan i ispečen, poznaju ga i Slovaci.

Pravi slovenački specijalitet su »potice« koje se za praznične prilike pripremaju sa raznim nadevima.

Slovenija je istovremeno i prava vinogradarska zemlja.

Himna Republike Slovenije je Zdravljica.