Zašto BookBalkan

BookBalkan je jedina usluga na Balkanu koja nudi registraciju online objekata i smeštaja na upit brzo i besplatno.

Online objekti plaćaju minimalnu proviziju, na koju i sami mogu da utiču a smeštaji na upit plaćaju minimalnu godišnju naknadu, koju mogu platiti i na rate.

Dodajte Vaš smeštaj odmah